zaterdag 2 juli 2016

GELUWNAREN EN KENNISSEN IN DE STREEK.

ZIJN CONTACTEN MET VRIENDEN EN STREEKGENOTEN

Naast zijn verbondenheid met zijn familie was hij eveneens zeer geïnteresseerd in zijn streekgenoten. In  heel wat brieven zoekt hij te corresponderen met  vrienden en kennissen.
IS ER NIEUWS VAN VRIENDEN   ?
2/10/17  " ik heb een brief gehad van Richard Durnez vandaag en hij doet vele complimenten doen aan geheel het huisgezin en hij zegt dat hij al dikwijls naar u  geschreven hebt en dat hij geen antwoord heeft. Hij heeft ook gezegd dat hij in conge ging komen en dat hij hier bij zijn schoonzuster ging komen en wij zullen daar een dag of twee te gaar uitgaan."
17/10/17   "....gij vraagt als ik Theodule niet gesproken heb van Lameeres. Neen nu ik heb vandaag een brief gekregen van Daniel zijn broer. Hij is al een jaar op het frond. Hij heeft het  adres gehad van Cerille Capon."
Honfleur 6/7/1917: “.... Ik moet zeggen dat ik gisteren Valeer Smyter gezien heb en hij heeft gezeid dat Marcel getrouwd was.”.

Honfleur 12/7/17  “ Gij hebt gevraagd als er hier waren die ik kende. Er is hier een van Emiel Vosen van Becelaere, een Jules Vosens van Gheluwe ,ook een van Castelyns van Becelaere”.  
 RICHARD DEN KAROTIER    
Quentin 15/1/18    ".....nu Alice wat ik daar nu zie dat Richard  daar in conge zal gaan ,ja dat zouw mij niet verwonderen dat ware om zijn karot te trekken ".
St Quentin 26/1/18   "...    ik heb goed uw kaart ontvangen van den 23e met den brief van Alfred  en het adres van Sylver Durnez. Ja het is hier regen. Vandaag nog als ik zal geeten hebben ik zal direkt gaan.  ' k zal ook ne keer schrijven naar Alfred."
BEZOEK AAN Omer Demyttenaere, Camiel Scheerlynck en Sylver Durnez
St  Quentin 29/1/18  "   ik heb zondag tot Sylver Durnez geweest en hij was niet thuis, hij was gaan werken "
"  Gij kunt nooit raden bij wie ik geweest heb ; bij Omer Demyttenaere.  Hij is hier ook in Calais en er is hier nog een van den Terhand , Maurice Vandenabeele die gij zeker wel kent en den knecht van den hast van Becelaere. Ik heb ook bij Camiel Scheerling geweest als ik nog in St. Quentin was".GGELUWNAREN EN VRIENDEN UIT DE STREEK AAN HET FRONT.
Soldaat Achiel Vandamme was aan het front zeer geïnteresseerd in zijn streekgenoten. In  heel wat brieven zoekt hij te corresponderen met  vrienden en kennissen die in de streek verblijven en gaat hij hen bezoeken tijdens zijn “repos aan het front”.Soms zijn het wellicht niet alleen miliciens maar ook vluchtelingen  in de streek.
   Zo: Emiel Vossens van Becelaere, Valeer Smyter, Jules Vossens van Gheluwe en een van Casteleyns van Beselaere, Richard Durnez, Sylveer Durnez, Omer Demyttenaere, Caùiel Scheerlynck
OOp 6 juli 1917 laat hij weten dat hij Valeer Smyter gezien heeft die zei dat Marcel getrouwd was.
OOp een vraag van zijn zus of er daar nog in de streek waren die hij kende antwoordt hij op 12 juli van uit Honfleur: “ Er is er hier een van Emiel Vossens van Becelaere, Jules Vossens van Gheluwe en een van Casteleyns van Beselaere”.
Honfleur 16/8/17  “ Nu Alice,, ik heb goed nieuws. Ik heb twee dagen congé gehad ‘s morgens tot ‘s avonds met Richard Durnez. Hij had het gevraagd aan mijn commandant. Gij mag geloven dat wij twee dagen op ons gemak gepasseerd hebben en veel plijsier gemaakt met zijn vrouw en zijn schoonzuster.
Op 2 oktober 1917 schrijft hij dat hij een brief kreeg van Richard Durnez die vele complimenten doet aan heel het gezin            Vandamme, dat hij dikwijls geschreven heeft maar geen antwoord kreeg. Hij zou er in “congé” komen bij zijn schoonzuster en dan zoude ze een of twee dagen “uitgaan”.
Van uit Quentin 15/1/18  schrijft hij  ".....nu Alice wat ik daar nu zie dat Richard  (?) daar in congé zal gaan ,ja dat zouw mij niet verwonderen dat ware om zijn karot te trekken ".
St Quentin 26/1/18   "...    ik heb goed uw kaart ontvangen van den 23e met den brief van Alfred (?)  en het adres van Sylver Durnez. Ja het is hier regen. Vandaag nog als ik zal geeten hebben ik zal direkt gaan.  ' k zal ook ne keer schrijven naar Alfred."                                                                                                                                                       Een paar dagen later is hij op bezoek bij Sylveer Durnez die niet thuis was en  bij Omer  Demyttenaere en Camiel Scheerlynck
Cyriel Capon.
Op 10 oktober schrijft hij dat hij een brief gekregen heeft van Daniel Lameere, de broer van Theodule. Hij was al een jaar aan het front en had het adres gekregen van Cyriel Capon.
Met hem heeft hij heel wat contacten. Op 12 februari 1918 schrijft hij: “ Ik ben hier gisterenavond toegekomen op het frond en ik was er maar een ure als Capon me kwam bezoeken. Hij is hier maar een alf ure van mij. Hij was zoo contant om mij te zien en ik ook. Wij hebben van 5 tot 8 uren samen geweest en vertelt. Maar hij is toch zoo verandert, hij is vet gelijke een otter. Nu, we zullen t’avond tegaar uitgaan.Wij zullen wederom bij malkander zijn maar ik weet nog niet juist als ik t’avond zal kunnen uitgaan want ik zal meschien naar de “tranchee” gaan. Maar als ik niet moet gaan zal ik er bij zijn.”
Frond  9/5/18  "  ik ben reeds seder 5 dagen in den tranchee en voor nu heb ik nog geen tijd gehad om te schrijven . Nu ik had vandaag niet te doen en ik heb naar Capon geweest maar zij zijn weg in groot repos, meschien voor een maand of meer en wij zullen zeker ook allicht in repos gaan maar ik weet noch niet wanneer en daarmee heb ik Capon niet gezien. 'K zal ook ne keer naar hem schrijven en ne keer de complimenten doen."
Verder schrijft hij: “ Ik zie dat mijn geld niet zeere komt en heb al 5frank gekregen van Capon om tabac te kopen voor vader”.
Daniel  Larnout, Jules van Kot van de Molenhoek, Sylveer van den ast van Becelaere, Goemaere
“ Ik ben nu alle avond bij Capon. k’heb gister avond bij Daniel Larnout geweest. Hij is ook veel veranderd. ‘k Heb ook bij Jules van kot van den molenhoek, het is geheel zijn vader. Hij is toch zeer verhouderd..  De complimenten van Capon, ook van Silver van den ast van Becelaere en die ne Goemaere dat dan geschreven had op den brief en nu nog van een ander van Veurne die naamt Prosper Vandewoude”.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten