donderdag 15 februari 2018

zaterdag 19 november 2016

Bidprentje Achiel Vandamme

Dit is het bidprentje van Achiel, gedrukt in Lauwe, 
wellicht door toedoen van zijn familie in Lauwe

" Vreugdig zag hij den zegepraal van 't Vaderland en op 't ogenblik dat hij de zoete hoop mocht koesteren zijn geboortegrond en de geliefden zijns herten weder te zien velde hem de ziekte neder. "


Lauwe

 ZIJN LAATST BEWAARDE BRIEF.
Antwerpen, den 2 februari 1919  
“ Ik ben goed aangekomen in mijne batterie maar veel kouwde geleden in Tourcoing.                                                                                                                                                                             Bij Lucie heb ik het goed gesteld. Gij kend ze ook wel, gij moet niet vragen of  als zij gevraagt en getaald . Ik heb haar den pak scocolat gegeven voor haar nieuwjaar want ik moeste niet wat geven en zij was toch zoo content. Ik heb daar wel gelachen met die Augusta dat is een meisje die zouw geerne verkeren want het is zot van een knecht en ik heb er nog al mede gelachen. ge moet het geloven dat tijd mij niet tegen stak.                                                                                         
En van daar ben ik naar Lauwe en ik heb daar ook goed ontvangen geweest en ik wist niet waar eerst zien dat allen zoo zere klapten en al te gaar. Wel wel daar is ne mensch algelijk goed ontvangen.                                                                                
Nu ik heb een brief ontvangen van onckel Camiel met een portret van Achille en een van Remie. Zij zijn nog redelijk getrokken. Ik heb ook nog een brief gehad van Capon en volgens dat het schijnt zouw zijn zuster maar op 4 uren van hier zijn. Zoo ik zal zeere ne keer schrijven en dan gaan. “

Dramatisch , nog geen twee weken later is Achiel overleden, naar men zegde, ten gevolge van tyfus.

BRIEF UIT ANTWERPEN


Antwerpen 2/1/1019   “ Ik heb goed uwen brief ontvangen van den morgen waarin ik mijn nieuwjaar vint zoo ook het certifikaat.. Ik bedank u voor uw goedheid. Ook den brief van Georges waarop hj laat weten dat Marguerite de koeien niet met meer wacht. Ik zie ook op uwen brief dat Martha thuis is maar hoe heeft zij het gesteld op haren weg in Parijs en heeft vader haar gevonden in Bordeaux. Laat het mj al weten.
Nu Alice, ik moet u laten weten alsdat ik verandert ben van batterie. Zoo gij moet opletten als gij schrijft. Het adres staat van boven op den brief.
Achille Vandamme 3 batterie 5 Groupe 2 R.A.L - Antwerpen

dinsdag 15 november 2016

EEN OUD EN NIEUW LIEF

Gent den 1december 1918      
” k heb vandaag 2 brieven ontvangen waarop gij mij laat weten dat mijn oud lief van St.Estephe met een amerikaan vrijt. Ja, zij moet haar plan trekken. Ik vaag er mijn klooten aan. 'K heb hier al lang een in Gent. Van den eersten dag dat wij hier waren had ik al een lief. Nu alice ik heb mij ne keer laten trekken in gent in grand tenu en ik vind dat ik schoone getrokken ben . ' k zal er een insteken.”.
IK ZAL ZEKER EEN SCHOON NIEUWJAAR HEBBEN.

“ Nu alice, we gaan allicht nieuwjaar hebben. Weet gij nog als ik in maarte in conge was dat ik u zij dat den oorlog ging gedaan zijn van de jare. Zie wel dat waar is dat ik u zei. Ik zal zeker wel een schoon nieuwjaar hebben van u. Daar den oorlog gedaan zijn en ik Martha gevonden, dat is wel een schoon Nieuwjaar weerd niet waar maar ik zal  een schoon verwachten ook.”

NIEUWJAARSWENS

Gent 24/12/18                                                        
  "Den schoonen dag zal zeker ook wel komen"
"Ik kom u een goed en gelukkig nieuwjaar te wenschen, wel te hopen dat wij in het jaar 1919 allen bij elkaar zullen zijn. Het is nu algelijk een verandering bij over jaar. Nu is Martha thuis gekomen en we moeten niet meer vechten. Men mag nu gerust gaan slapen. Vroeger moest men altijd aan iemand denken. Den schoonen dag zal zeker ook wel komen in het jaar 19 dat ik zal mogen van den troep afgaan. Wat eenen schoonen dag zal dat zijn voor ons allen wij wederom mogen te zamen een nieuw leven opoefenen.
Nu alice, ik heb ook u pakje ontvangen met alles in, zoo ook een kaarte waarop gij mij laat weten als dat vader naar Bordeaux is achter Martha. Zoo zij zal al thuis zijn.
Zoo ik hoop wel dat gij achter een certificaat zult gaan voor mij omdat ik zouw kunnen in conge komen.”

EEN CERTIFIKAAT VAN DE BURGEMEERSTER OM IN CONGE TE KOMEN.

EEN CERTIFIKAAT VAN DE BURGEMEESTER DAT MARTHA NA 4 JAAR THUIS IS.
Gent den 20 december 1918
“ Nu alice dat is een brief dat ik u meegeeft van eene cameraad tot tegen Bordeaux want de conges zijn op voor frankrijk maar ik mag nog komen. Daar ik in conge geweest heb naar nonkel  August, zoo ik moet mijne toer afwachten. Maar ge moet zien als Martha thuis komt datgij met haar naar den burgmeesters gaat achter een certifikaat voor mij en doen daarop zetten dat Martha afgekomen is van duitschlsnd en dat meer dan 4 jaar is dat ik haar niet meer gezien heb en alzoo zouw ik nog voor nieuwjaar kunnen thuis zijn.

En ge moet ook geld zenden want het zouw kunnen gebeuren dat wij moeten onze route betalen. Zoo ge moet maar geld genoeg zenden want ge moet ook weten dat het bijna een jaar is dat ik u allen niet meer gezien heb en ik verlang ook ne keer al te samen te kunnen klappen en lachen.".