vrijdag 1 juli 2016

Aangekomen in Honfleur 1 juli 1917Op een klein kaartje, waarschijnlijk de flap van een of ander doos schreef hij in potlood:
“Hofleur 2 juli 1917  
" Lieve zuster,. Wij zijn hier toergerkomen en ik haast mij om een woord te schrijven en mijn adres te laten weten Doet de complimenten aan allen, ook aan Capon. Aanvaard de beste groeten van uwen broeder. Achille Vandamme, C J n°2/5 compagnie- Honfleur.”


Op 6 juli schrijft hij: 
“ Beminde zuster, ik neem het potlood in mijn hand om u eenige reken te schrijven en de staat mijner gezondheid kenbaar te maken en verhoop van u hetzelfde. Alix, ik vind den tijd lang om nieuws te krijgen. Gij moet algelijk mijn eersten brief ontvangfen hebben. 
Ik moet ook zeggen dart we ons witte brood eerst gegeten hebben. Gij moogt gerust geloven de die die hier zijn zonder  geld zijn niet gelukkig. Wij moeten vele marsen doen. Wij hebben al onze kleederen en wapens en morgen moeten wij om 9 uren een bad pakken in de zee. Wij moeten smorgens op om 5 uren en ‘savonds om 9 uren…Om 6 smorgens hebben we onze kaffie, smiddags eenweing aardappelen met een weinig vleesch en savonds een weinig ris. Alix, ik moet u nog zeggen dat ik gisteren Valeer Smyter gezien heb en hij heeft mij gezeid dat Marsel getrouwd was. Nu in afwachting van een klein antwoord aanvaard dse beste groeten vanuwen toegenegen Broeder Achille.”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten