woensdag 19 oktober 2016

Dagblad " La petite Gironde "


LA PETITE GIRONDE
Blijkbaar stuurde zijn zus het dagblad uit Bordeau "La petite Gironde" op.

"  18/7/18     " ik heb gezien dat ge het " petitte gironde" opgezonden hebt en dat het weder gekeerd is. Nu ik zeg het u nog ne keer indien gij het zouw vergeten hebben van het adres op te zenden van het bureau dat staat van boven op het journal."

KRULLE BOSTIJN..

KRULLE BOSTIJN DE VLASMARCHAND   


 Front le 17/10/18   "Alice, nieuws van de belgen die 4 jaar bij den duitsch geweest hebben. Er zijn bij duizende burgers uit Roeselare en omstreken uitgekomen. Nu ik heb bij die burgers geweest en gevraagt als er daar geen gheluwenaars waren en een van die mannen antwoord mij  "ja kent gij de krulle Bostin van den Gheluwe molen, een boerke en vlaschmarchan Ge zie van hier dat ik wel kende, gij ook wel. Rene van lijon (Leon)  bostins en dan zei hij mij dat hij een weinig zeer oogen had. Zoo dan konde dan niet meer missen. Dan zegde hij dat hij met zijn zuster getrouwt was ,eerder een jaar, en dat hij  het goed stelde maar hij is niet durven blijven als de belgen  vooruit gingen, hij is voorder gevlucht. Nu hij vroeg als ik wist waar zijn ouders  waren. Ik zegde dat ik wist dat ze in frankrijk waren maar juist waar weet ik niet, alzoo heb ik geantwoord. Als gij moest het adres van Bostins  weten laat het mij weten, zal ne keer schrijven.”

KRULLE BOSTIJN..

KRULLE BOSTIJN DE VLASMARCHAND   

 Front le 17/10/18   "Alice, nieuws van de belgen die 4 jaar bij den duitsch geweest hebben. Er zijn bij duizende burgers uit Roeselare en omstreken uitgekomen. Nu ik heb bij die burgers geweest en gevraagt als er daar geen gheluwenaars waren en een van die mannen antwoord mij  "ja kent gij de krulle Bostin van den Gheluwe molen, een boerke en vlaschmarchan Ge zie van hier dat ik wel kende, gij ook wel. Rene van lijon (Leon)  bostins en dan zei hij mij dat hij een weinig zeer oogen had. Zoo dan konde dan niet meer missen. Dan zegde hij dat hij met zijn zuster getrouwt was ,eerder een jaar, en dat hij  het goed stelde maar hij is niet durven blijven als de belgen  vooruit gingen, hij is voorder gevlucht. Nu hij vroeg als ik wist waar zijn ouders  waren. Ik zegde dat ik wist dat ze in frankrijk waren maar juist waar weet ik niet, alzoo heb ik geantwoord. Als gij moest het adres van Bostins  weten laat het mij weten, zal ne keer schrijven.”

ONZE DAPPERE PIOTTEN ZIJN AL OVER ROESELARE

ONZE DAPPERE PIOTTEN ZIJN AL OVER ROESELARE
Front 29/9/18  " beminde zuster,  op het duitsch papier kom ik eenige regelen te schrijven om de staat mijner gezondheid kenbaar te maken. Nu ik heb 8 dagen maar redelijk geweest, veel in het gevaar maar nu is gebeter daar onze dappere pioten al over Roeselare zitten en de Engelse in Meenen. Ze gaan noch altijd vooruit want wij hebben ook al boven de 2000 gevangen genomen.
  IN MOORSLEDE GEEN BRIEKE MEER TE VINDEN.
  Front 12/10/18       "......Wij hebben nog altijd veel werk met den offensief en wij moeten weer gaan beginnen. 't Is toch wel vreed, den oorlog bijna gedaan en de belgen mogen nu geen repos meer hebben. 't is vreed welke belgen die er nu op het slachtveld liggen. 't is maar een dikte (?). Nu gij vraagt hoe het gesteld is waar wij vooruit gegaan zijn. Wel ik heb tot tegen Moorslede geweest  met een van daar, nog ik nog hem, wisten niet meer waar wij waren. Er stond daar niet meer recht, verre van daar, er was zelfs geen brikke meer te vinden en verder zagen wij Dadizeele die nog niet veel geschonden is daar. Ze schieten er nu gele dagen op en 'is ook al  geheel plat. Ik zie ne keer dat de oorlog gedaan is dat er geen huis meer van geheel bel