zaterdag 1 oktober 2016

't GAAT SLECHT

KAMERADEN DOOR GAS GETROFFEN.
    Frond 9/3/18 " 'Mijn  twee beste cameraden zijn weg naar het hospital van de gaase die zeer slecht  is.”.
HET GAAT SLECHT, DE OORLOG IS AAN HET EINDIGEN  
  7/4/1918 ….Nu Alice wij moeten naar de tranchee gaan om  pausifen (?)  te maken gelijk ik pijnsde en dat ik u gezegd heb. Het is niet goed maar toch er is niets  aan te doen en  het gaat slecht zulle bij ons, 't   is gescheten gij mag  het geloven. Nu den oorlog is aan het  eindigen. Als hij gedaan is zal het beter zijn...
WIJ ZULLEN ZEKER NIET ALLEN DOOD ZIJN…   
Frond  11/4/18   “ ...Ik heb goed uwen brief ontvangen van den 6e waarover gij zegt dat gij triest zijt dat ik weder binnen ben. Gij moet daarop niet denken, het is oorlog, ik peins daarop al niet. Gij zegt ook dat gij niet gerust zijt maar we zullen zeker niet allen dood zijn maar nu daarvan zijn wij niet zeker. Er is maar een meester en 'is God en wij moeten zijn wil volgen en hopen op hem.”.
 ‘t IS HIER WAT GESCHETEN, WE MOGEN NIET UITGAAN….   “ Nu het is hier wat gescheten op het frond.  Gelijk gij weet zijn wij in repos en geen een mag uitgaan want er is eene ziekte in mijn batterie en wij moeten weederom bij 3 dagen naar het frond , naar Diiksmuide. Zoo wij hebben geen groote repos gehad. "
GEEN ETEN…Op 16/4 schrijft hij “ Zuster, ik kan hier voor het moment niet dikwijls schrijven want ben in mijne batterie niet ben bij de autos en ik moet hier bijna dag en nacht werken en bijna geen eten. ’t Is toch wreed soldaat moeten zijn en nog geen eten hebben. Ik verlang tot dat ik weder in mijne batterie ban want ‘tb is hier niet goed, gij mag het zeker zijn.”
Op 20/4 schrijft hij dat hij weer in zijn betterie is. “ ben blij ‘k was stijf van den hionger”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten