maandag 3 oktober 2016

Ordonnans van de kapitein

RDONNANS VAN DE KAPITEIN ?   
Front  25/7/18   " Nu alice, ik geloof dat ik naar den tranchee niet meer zal  moeten gaan dat ik  zal ordenans zijn van de capitain. Ha da koste waar zijn 't ware ne  schoone  karot maar ik weet het noch niet zeker.  "
Front  28/7/18     GELD OM ORDONNANS  TE ZIJN.

" Nu beminde zuster, t' is met blijdschap dat ik u kom te zeggen dat ik zal ordonnans zijn van de capitain van mijne batterie. Ik zal nu nooit meer moeten naar de tranchee gaan en nooit meer moeten werken. Gij mag geloven dat ik blij ben want ik ging niet geerne naar de tranchee en ik moet het bij 10 dagen aanpakken en ik zal alle 14 dagen 10 fr.  hebben. Maar om ordonnans te zijn moet men voor het minste 75 fr bij hem hebben. Ik heb al met een ander moeten geld tonen. Ik had 25 fr van mij, 30 fr die gij mij gezonden heb en ik heb 50 fr gevraagd aan een cameraad om geld genoeg te kunnen tonen. Nu gij zouwt  moeten 50 fr zenden als ge wilt dat ik kan ordonans zijn want die officieren als zij iets moeten hebben moet gij zelf er achter gaan naar de winkel met u geld en zij betalen dat alle 15 dagen dus 2 keren te maand en hij heeft gezeid dat hij mij dan alle 15 dagen 10 fr drankgeld zal geven. Zo ik ga niet meer uitgaan om nog mij 25 fr te kunnen sparen en dan met de 50 fr  dat gij zal zenden dat zal dan 75 fr zijn. Ik zal dan waarschijnlijk nooit geen geld meer moeten  hebben  van thuis. Dat zal ook veel wel zijn dat zal dan voor mij alleen geen profijt zijn maar voor gijder ook. Nu beminde zuster, als gij wilt u broeder van het gevaar sparen t'is maar 50 fr te zenden en dan meschien nooit niet meer. Ik zal dan nooit zoo gelukkig geweest zijn bij den troep gelijk nu. Nu beminde zuster ik hoop wel dat gijder aan mijne vraag niet zal weigeren want het ware wel vreed voor mij."

Front den 4-8-1918   “ Als het is dat gij het geld nog niet gezonden hebt gij moet het nog niet zenden maar als gij het gezonden hebt t' is tog nog niet van ik moet geen ordonnans van de capitain zijn. Zijne oude ordonnans wil het nu voort doen. Ik heb toch geen change maar de capitain heeft gezeid van het eerste karot die nu komt zal het voor mij zijn en meschien dat ik algelijk naar de tranchee zql moeten gaan."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten