donderdag 29 september 2016

GELD OM TABAK TE KOPEN VOOR VADER

GELD OM TABAK TE KOPEN VOOR VADER

Op 19 februari schrijft hij van uit het front: “ Ik zie dat mijn geld niet zeere komt. Ik heb al 5 fr; gehad van Capon om tabac te kopen voor vader.”0p 7 februar 1918 schrijft hij van uit Calais: “ Men kan hier tabac krijgen aan 40 cent van 100 grammen en ik zouw er geerne vele mede brengen alsq ik in Congé kom voor vader dat hij geen moet kopen in Frankrijk en gij zouwdt daarvoor nog een weinig geld moeten zenden want met 5 fr. Kan ik niet doen. Ik jhad geen geld gevraagd had er geen tabac moeten zijn maar er is tabac te krijgen. Dat zouw vader veel plijsier doen van tabac te hebben. Als ik naar het frond moeste gaan, ik had er ook geen gevraagt want op het frond heeft men geen geld noodig. Wij zijn hiet messchien meer dan een maand en hier zonder geld zijn ga  at het niet wel.”

Frond 27.2.19218: “Ik heb goed uwen brief ontvangen ook den mandat maar ik ben daarvan niet kontent. Ik hebu al dikwijls genoeg gezeid dat gij geen mandaten moeste zenden en moet nu 8 dagen wachten voor ik geld heb. Ik kan geen tabac kopen en als ik zal geld hebben dan zal er messchien geen tabac meer zijn. ’t Is nu 50 centiemen voor een pak tabac.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten