maandag 31 oktober 2016

Laatste compagnie Belgen gepakt

Blijkbaar is Achiel opgeschoven aan het front rond de streek van Roeselare. Hij schrijft op 17 oktober 1918:
“ Nu Alice, nieuws van de belgen die 4 jaar bij den duitsch geweest hebben.Er zijn bij duizende burgers uit Roeselare en de omstreken uit gekomen. Ik heb bij de burgers geweest en gevraagt als er aldaar geen Gheluwenaars waren.
 Ik vroeg dan wat de duische al zegden van de belsche soldaten. Hij antwoorde dat de duischer soldaten, zelfs al de offesieren zeiden, dat er geen eenen belsche soldaat meer bestond seder 1916 dat ze daar de laatste compagnie belgen gepakt hebben en de kop afgedaan hadden. Den duitsch zei ook nog dat er nog wat francoisen waren. Zoo dat zijn fransche nog vele doodloopers dat zij de engelsche. Maar weet gij wel waarom dat de duitsche dat zeiden dat er geen belgen meer waren, 't was om met dat vrouwvolk te kunnen rolleeren. Maar ge mag het geloven dat ze iets uitgemeten hebben seder de 4 jaren dat ze daar zitten.”
IN BEZET BELGIE  ALLES OM TE DIERST.
“ ... Nu een weinig van het eten aldaar: de boter was 40 fr van de kilo 't is serieus en nog een vindelijk, het brood was aan 3 fr  de kilo, het  vleesch 2 keren per week een stikske de groote van een vinger, 100 grammen 2 fr en het was voor sauwse te maken, zoo  de belgen hebben in 4 jaar geen vleesch geeeten en alles dat ge kosten denken, alles om te dierst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten