zondag 21 augustus 2016

ZIJN CONTACTEN MET VRIENDEN EN STREEKGENOTEN GELUWNAREN EN KENNISSEN IN DE STREEK.

 ZIJN CONTACTEN MET VRIENDEN EN STREEKGENOTEN
GELUWNAREN EN KENNISSEN  IN DE STREEK.
Naast zijn verbondenheidmet zijn familie was Achiel eveneens zeer geïnteresseerd in zijn streekgenoten. In  heel wat brieven zoekt hij te corresponderen met  vrienden en kennissen.
 Zo:
  NIEUWS VAN ODIEL LAMEERE Honfleur ”8/9/17.  – “ Ik heb vandaag  een brief ontvangen van Odile Lameere en zij doen de complimenten doen aan geheel de famille van Odile, Adeline en haar moeder en ook van Simonne".
TWEE DAGEN UITGAAN MET RICHARD DURNEZ
2/10/17  " ik heb een brief gehad van Richard Durnez vandaag en hij doet vele complimenten doen aan geheel het huisgezin en hij zegt dat hij al dikwijls naar u  geschreven hebt en dat hij geen antwoord heeft. Hij heeft ook gezegd dat hij in congé ging komen en dat hij hier bij zijn schoonzuster ging komen en wij zullen daar een dag of twee te gaar uitgaan."
DANIEL LAMEERE, AL TWEE JAAR AAN HET FRONT
17/10/17   "....gij vraagt als ik Theodule niet gesproken heb van Lameeres. Neen nu ik heb vandaag een brief gekregen van Daniel zijn broer. Hij is al een jaar op het frond. Hij heeft het  adres gehad van Cerille Capon."
 Honfleur 6/7/1917: “.... Ik moet zeggen dat ik gisteren Valeer Smyter gezien heb en hij heeft gezeid dat Marcel getrouwd was.”.
MARCEL SMYTER GEZIEN EN MARCEL GETROUWD
Honfleur 12/7/17  “ Gij hebt gevraagd als er hier waren die ik kende. Er is hier een van Emiel Vosen van Becelaere, een Jules Vosens van Gheluwe ,ook een van Castelyns van Becelaere”.  
NIEUWJAARSWENSEN STUREN
Honfleur .13/12/17    "   Ik heb gezien dat gij antwoord gekregen heb van Alida. Gij moet maar haren brief zenden en gij moet het adres insteken van onkel Camiel, Odiel Lameere en Jules Dewulf. Ik zal een nieuwjaar wenschen. Ik zal meschien een stik van vijf frank hebben.
“Ik heb vandaag een kaartje ontvangen waarop ik gezien heb dat gij allen nog altijd in volle gezondheid zijt en met mij is het hetzelfde. Ik heb ook gezien dat gij ne keer den brief van Omer zou willen zien. Ik zal hem opzenden maar ge moet mij terugzenden. Tot nog toe heb ik van hem geen antwoord gekregen.  Nu de complementen aan het hele huisgezin, ook aan Maurice.  Uw toegenegen broeder; Achille”
 TWEE DAGEN CONGE BIJ RICHARD DURNEZ.   
Honfleur 16/8/17  “ Nu Alice,, ik heb goed nieuws. Ik heb twee dagen congé gehad ‘s morgens tot ‘s avonds met Richard Durnez. Hij had het gevraagd aan mijn commandant. Gij mag geloven dat wij twee dagen op ons gemak gepasseerd hebben en veel plijsier gemaakt met zijn vrouw en zijn schoonzuster. Nu wilt zoo goed zijn van mij nog een weinig geld te zenden want het is nogal verminderd".
Honfleur /12/17  " ik heb een brief ontvangen van Cerille Capon en een van Buyse en van u niet."
   SPIJTIG VERTREK  VAN EEN VRIEND    
15/1/1918  St Quentin    " ....  Ik heb gezien dat Maurice nu ook moet vertrekken. naar Dieppe.dat is jammer genoeg. Het was toch zulk eene goede jongen voor ons. Het zal gunder zeker wel varen. Nu het moet zeker alzoo zijn. Nu Alice, ik heb het gezeid dat hij niet lang meer ging blijven het heeft mij verwonderd dat hij noch zoo lang gebleven heeft. Nu hij moet niet vrezen hij zal nooit naar het frond moeten gaan. Nu, Dieppe is niet ver van hier maar het is te ver om te gaan. Ik zal moeten 48 uren vragen om te mogen gaan want het is 35 km van hier. Nu ik zal waarschijnlijk hier niet meer zijn want den 25en dezer moeten wij weg naar het frond. Nu als het mogelijk is 'k zouw toch hem ne keer willen zien voor ik vertrek naar het frond, nu ik zie dat hij den 20en moet vertrekken juist des zondags. Hij  moet  's zondags niet vertrekken want dat is niet gelijk een die soldaat is.  Zij kunnen hem niet doen en zij zullen blijde zijn van hem te  hebben.  Want in Honfleur als ik binnen gegaan ben waren er die 8 dagen te late kwamen en zij hebben niet gezeid geweest ,niet van begaren.”
St Quentin 25/1/18    "  .... ik heb een kaart ontvangen van Maurice uit Paris. Hij moet nu al in Dieppe zijn ."
  RICHARD DEN KAROTIER    
Quentin 15/1/18    ".....nu Alice wat ik daar nu zie dat Richard  daar in conge zal gaan ,ja dat zouw mij niet verwonderen dat ware om zijn karot te trekken ".
St Quentin 26/1/18   "...    ik heb goed uw kaart ontvangen van den 23e met den brief van Alfred  en het adres van Sylver Durnez. Ja het is hier regen. Vandaag nog als ik zal geeten hebben ik zal direkt gaan.  ' k zal ook ne keer schrijven naar Alfred."
BEZOEK AAN Omer Demyttenaere, Camiel Scheerlynck en Sylver Durnez
St  Quentin 29/1/18  "   ik heb zondag tot Sylver Durnez geweest en hij was niet thuis, hij was gaan werken "
"  Gij kunt nooit raden bij wie ik geweest heb ; bij Omer Demyttenaere.  Hij is hier ook in Calais en er is hier nog een van den Terhand , Maurice Vandenabeele die gij zeker wel kent en den knecht van den hast van Becelaere. Ik heb ook bij Camiel Scheerling geweest als ik nog in St. Quentin was".
JULES DEWULF EN ZIJN DOCHTERS…
Frond 2 0/3/18  " .........Gij vraagt of Emelie en Adeline van Jules Dewulf nog wel konden klappen.  ja zij weten wel wat zeggen, zij kunnen goed antwoorden als gij iets vraagt.  Gij zegt ook dat Jules mij zouw buiten kijken als ik naar Emelie zouw gaan , ja maar ik ben er niet schuw van zijn oogen en Valeer 'k weet niet als hij al een lief heeft. 'K Weet van niet.".
 OP HET FRONT MET CAPON.
Frond 12/2/18 "  'k ben hier gister avond toegekomen op het frond en ik was er maar een ure als Capon me kwam bezoeken en hij is hier maar een alf ure van mij . Hij was zoo content om mij te zien en ik ook. Wij hebben van 5 tot 8 uren te samen geweest en vertelt. Maar hij is toch zoo verandert, hij is vet gelijk een oter. Nu wij zullen t' avond  te gaar uitgaan. Wij zullen wederom bij malkander zijn maar ik weet nog niet juist als ik t' avond zal kunnen uitgaan want ik zal meschien naar de tranchee moeten gaan. Maar als ik niet moet gaan ik zal er bij zijn."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten