zondag 21 augustus 2016

HET KAZERNELEVEN IN HONFLEUR

HET KAZERNELEVEN IN HONFLEUR

SOKKEN EN PAPIER.
Honfleur 17/7/17 "... wild zoo goed zijn  mij een paar zokken op te zende  ook een weinig schrijfpaper want allen is hier toch zoo dier. “
Honfleur 29/7.1917 “ … Als ge mag mij nog een of twee paar zokken en sjete om te stoppen zenden want in mijn zokken zijn er gaten;”
Honfleur 12/8/1917 “ Nu Alice, gij vraagt als ik mijne sokken doet stopen, neen Alix, het is ik zelf die mijne sokken stopt en zakneusdoeken en handdoeken wascht. Ik doet maar miin hemd en onderbaai waschen en ik ga ze meschien ook al licht begin al zehre waschen.
REFUSIERS UIT DE STREEK
honfleur 23/7/17   " nu alice hier waar ik ben zijn er ook vele refusiers en zij zijn allen van Moorslede, Zonnebe en Staan en hier is de zuster van  Richatd Durnez.

VAN WACHT.
Honfleur 29/7/17 "......ik ben de wacht vandaag van den 1 tot morgen ten 1. Dat is 24 uren zonder slapen.”
GESTRAFT…  
Honfleur 12/9/17  "Gij zegt dat ik niet te..... ? ben van mij te doen straffen van niet te zwijgen. Geloof niet dat ze met mij gaan de zot houden gelijk vele. Ik zouw hier van niemand zwijgen. IK zouw maar zwijgen voor mijn vader en moeder en voor gelijk wien anders zou ik nooit meer zwijgen. Er zijn er hier die zoo  dom zijn als een ezel. Zij doen ze van alles  doen en dan  hebben ze leute maar met mij is is er niets aan te doen. Ik heb nog gezeid dat  hunne plaats beter op het frond is of hier."  
24/10/17  "  Ik heb maar twee dagen moeten thuis blijven, ik heb die dagen geen geld verdaan. Er zijn er hier al vele  die cachot gedaan hebben en  die in conge niet gaan  mogen gaan. Ik heb nog nooit cachot moeten doen. voor dat wij in conge mogen komen moet men geld genoeg kunnen tonen voor gaan en keeren want over jaar hebben er al vele geweest die in conge gingen en als zij weder keerden zij zijden dat zij geen geld hadden om  te keren en alzoo moeten wij bezuren voor een ander. Nu er zijn er al die niet mogen gaan want zij kunnen niet genoeg tonen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten