woensdag 24 augustus 2016

HUNKEREN NAAR VERLOF

HUNKEREN NAAR VERLOF.
Op 11 sept 1917 schrijft Achiel naar zijn ouders:
Honfleur 11/9/17 " beminde ouders,  ‘k heb goed 2 syntificaten ontvangen en ik ga morgen het raport vragen aan de commandant en een conge vragen. Ik weet niet hoe het zal aflopen. Ik geloof niet van een conge te hebben want er zijn er die het gevraagd hebben en die geen mogen hebben. Nu ik ga het algelijk riskeren, die niet riskeert en  heeft niet . Nu ik ben in volle gezondheid en verhoop van u allen het zelfde. In afwachting mekaar te zien geef mij de zegen van verre  en later van bij. Uw toegenegen zoon .”
En op 14/9/17  schrijft hij naar zijn zus: “ ….ik heb al drie malen naar den  bureau moeten gaan om te mogen komen voor de  vacance  Ik geloof dat het zal  lukken maar het zal tenminste nog tien dagen duren. Iets is zeker dat ik moet den trein betalen gelijk al de soldaten die in zulke conge gaan. Het zal rond de 30 fr  kosten”.
En op 26/9/17  “....ik heb  vandaag een goed nieuws  gehoord dat wij mogen in conge gaan in begin van de 10e maand maar wij moeten zelf den trein betalen, t'is te zeggen het 4e. Zoo die geld hebben zullen kunnen gaan die geen hebben moeten recht naar het frond zonder in conge te gaan"
28/9/17   Alix, ik verlang zoo om in conge te komen om een konijn te fretten en het is nog zoo lang. Als er een vetten in is, slaat hem maar den kop af en zend hem maar op, ‘k zal hem hier fretten”.
Op 1/10/17 schrijft hij: “ Het is reeds van den avond 3 maanden dat we binnen zijn en nog geen congé gehad en het zal nog een goed maand duren.”
O0p 2 oktober schrijft hij: “ Ik heb ook een brief ontvangen van Capon en hij zegt dat hij in conge zal gaan, het leste van de maand . We zullen waarschijnlijk te gaar in conge gaan. Welk een plysier zullen we dan hebben en een goede pot wijn drinken;”
Op 22 oktober: “ Ik denk wel van in het eerste van de naaste mpaand in conge te mogen komen. Het word tijd.”
Op 24/10  schrijft hij “…Nu >Alix, voor dat we in conge mogen komen moet men geld genoeg kunnen tonen voor gaan en keeren want over jaar hebben er vele geweest die in conge gingen en als zij weder keerden ze zeiden dat ze geen geld hadden om te keren. Alzo moeten wij het bezwaren voor een ander. Er zijn er al die niet mogen gaan want zij kunnen niet genoeg tonen. Nu ik ben zeker van in conge te komen met Cerille Capon, dat mag ik zeggen. Nu gij zal wel nog geld zenden dat is het daarvoor niet verloren en ik geb nu nog die 10 frank die gij gezonden heeft. “
Den 25 oktober: “… Ik heb gezien dat de conge toe zijn op het frond.”
1/11/17 “ .. Alix, gij zegt dat het zoo lang duurt voor ik in conge kom. Ik mag hier niet doen wat ik wil, er zijn hier veel gatlekkers die eerst in conge gaan en nog, de conges zijn hier gesloten voor 15 dagen. Zoo dat maakt dat ik nog ne keer niet weet wanneer ik zal komen en er mag maar een per dag vertrekken. Nu, ik wens u nog een zalige hoogdag. “
13/11/17 “…Ik heb een brief ontvangen van Cerille en een depèche en alzoo mag ik ook in conge komen maar ik weet nog niet juist welken dag. Maar ge moet niet meer schrijven want ik zauw al weg zijn.”
21/11/17 “… Ik denk dat ik wel vrijdag of zaterdag in conge kom. Het duur hier lang maar toch als ik mag komen het is wel. Ge moet zien dat Ceriel niet voort gaat voor ik daar ben. Het is niet dat hij ver achter is.
Eindelijk moet hij in congé geweest zijn want op 8/12/17 schrijft hij:                                 “ Ik kom u te laten weten als dat ik gister avond om 11 uren binnen gekomen ben, juist op tijd. Ik heb groote chanse gehad de treins zijn gesanseert en alzoo ben ik op tijd binnen gekomen. En vandaag heb ik nog geen tijd gehad om te schrijven voor nu want ik heb moeten meegaan naar de marse. “


Geen opmerkingen:

Een reactie posten