zondag 14 augustus 2016

Brieven op merkwaardig briefpapier.VIJF  BRIEVEN OP MERKWAARDIG BRIEFPAPIER

Afbeelding (18).jpgHonfleur Brief 17.08.17.jpeg


Op 11 en 17 augustus, 8 september en 11 en 12 oktober 1917 stuurt hij een   brief op bijzonder briefpapier met tekeningen van een bekende kunstenaar Alfred Bastien. Bastien was in zijn tijd een top kunstenaar en bevriend met het koningspaar. Hij trok als vrijwilliger naar het front. Onder stimulans van  Alfred Bastien en Léon Huygens  werd op 10 mei 1916  de  "Section Artistique " opgericht, een artistieke eenheid met de bedoeling als “frontschilder” de gruwel van de oorlog te tekenen. Ook koningin Elisabeth had mee geijverd voor het oprichten van deze artistieke legerafdeling. Reeds voordien waren er kunstenaars actief aan het front, maar deze hadden het niet altijd gemakkelijk: ze mochten niet overal komen en zomaar schetsen of foto's maken. De "Section Artistique"  werd vooral opgericht om praktische reden van makkelijke toegang tot de  locaties. Ze konden rondreizen om taferelen te tekenen als documentairemakers en frontjournalisten.
 Alfred Bastien werd  op 16 oktober 1917 gemuteerd naar het 22ste infanteriebataljon van het Canadese leger in Arras, niet zo ver van waar Achiel aan het front was. Hier schilderde hij een hele reeks aquarellen van gevechten nabij Arras en Passendale. Een aantal van deze werken maken nu deel uit van de Beaverbrook Collection in het Canadian War Museum in Ottawa, Canada.  
Hij is de schilder van het “ Panorama van het ijzerfront” met een apocalyptisch afmeting van 115m lang op 14 m hoog, tot 1925 in Brussel tentoon gesteld en nadien in Oostende en in het Koninklijk Legermuseum.

Opmerkelijk werden zijn tekeningen op briefpapier voor soldaten gedrukt waarvan er een vijftal in ons bezit .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten