zaterdag 24 september 2016

VAN HONFLEUR-CALIAIS - St QUENTIN NAAR HET FRONT...

VAN HONFLEUR-CALIAIS - St QUENTIN NAAR HET FRONT...


Tot eind december verlijft hij nog in Honfleur en stuurt zijn kerst- en nieuwjaarswensen.

Honfleur 21/12/17  " Alice, als gij wilt een nieuwjaar zenden  dan maar want ik moet vertrekken den 31sten van deze maand. Het is naar het front niet maar wij  weten  algelijk niet waar wij moeten zijn met 15 mannen."

Honfleur 25.12.1917  “ Beminde zuster,  Ik kom u een zalig hoogdag wenschen. Het is wel een weinig laat maar ik lig seder 3 dagen in bed met de zeere keel en de kurs gelijk een paard. Vandaag is gebeter en daarom zend ik u een kaart. Wenscht een hoogdag aan geheel de famille van u toegenegen broeder Achille”
 28/12/1917 schrijft hij een pathetische nieuwjaarsbrief:
“ Ik kom u een geluk en zalig nieuwjaar wensen. De goede gezondheid binst geheel het jaar ’18 . En ook de vrede want het duurt nu al lang genoeg dezen oorlog. Maar als wij het gelijjk zullen mogen hebben van die duitsch een weinig te doen springen met onze kleine cannonsches dan zal het wel gaan ,maar wij ook zullen misschien moeten springen voor hunder.  Maar nu tot daar ,wij strijden voor God ,voor u en voor het vaderland. Wij moeten strijden tot der dood en wij zullen.
Van uit Calais schrijft hij:
Calais  3/1/1918  "    wij zijn hier veel beter dan in Honfleur. Wij moeten bijna niets doen. Het is jammer dat wij hier niet mogen blijven want ik zouw willen teken voor de rest van den oorlog hier te blijven. Wij  vertrekken maandag toekomende naar Eure (?).wij vermoeden wederom van het frond."
Calais  4/1/1918  "  ik ben nu bij de pioten niet meer ,ik ben nu bij de mortier dat zijn kleine  canonnen  die in de tranchee staan en ik moet maandag weg naar Eure (?) om de canonnen te leren. Het is beter of de pioten want men moet geen zak en geen geweer dragen.".
maar ik zal wel trachten mijne karot te trekken.”.
" MORTIER DE TRANCHEE "  
St Quentin 12/1/1918  " ik heb uwen brief ontvangen waarop ik de goede gezondheid van u allen vind. Het is beter dan ik. Ik lig hier in bed en kan bijna niet roeren van het zeer aan mijn voeten .zij zijn vervrozen en ik kan niet gaan. Als ik moet naar het vertrek gaan  zij moeten hier mij dragen. Gij ziet dat het maar redelijk is. Nu gij vraagt  ook bij welk volk ik nu ben, men noemt dat volk "mortier de tranchee". Het zijn kleine cannonschens ,maar wij zullen gekleed zijn lijk paardevolk ,maar wij moeten zelf onze cannonschens trekken met 6 man ,maar wij zullen waarschijnlijk te zomer bij de grot VERVOREN VOETEN    
St Quentin 18/1/18  " wij vertrekken donderdag toekomende naar het frond of wel zaterdag maar ik geloof wel van zajaar wensen. Als gij nog iets wilt opzenden gij hebt nog juist tijd want als wij op het front zullen zijn zal het wel geen zoo wel meer gaan dan hier want het zal wel een maand duren eer dat wij juist in onze divisie zullen zijn en nog ik zal trachten in een hospital te gaan met mijne vervroren voeten. Hier kijken ze daar niet achter e canons gestoken zijn. Nu Alie , gij mag op het geschrift niet letten."
NAAR HET FRONT.   St Quentin 24/1/18     " Ik heb een brief gehad van Marguerite en er stond er op dat ik zeker naar het frond niet ging moeten gaan. Ja ze kijken daarachter niet ,alleman moet  hier weg, dat is hier geen centre meer gelijk Honfleur. Daar  is dat wat anders . Als gij daar iets had;,moeste gij niet vertrekken maar hier moeten wij dinsdag weg. Wij hebben vandaag al onze kleeren gehad. "
SCHONE SOLDATEN…

 St Quentin 25/1/1   "  ik heb goed uwen brief ontvangen met die tien frank en gij zegt dat u zal een wat wachten van geld op te zenden. Ja ik ben van hetzelfde gedacht. Ik ben nu gerust van enige dagen. Ik heb ook gezien dat er geen porte monee en waren in Vertheuil  en dat gij een ging alen naar Poullac. Ja want de mijne is zeer slecht.  Wij zijn nu  gekleed met een schoone uitgesneden  broek en paar hoge qitten die tot aan onze knien komen.  Wij zijn nu schoone soldaten. Het is jammer dat wij moeten vertrekken naar het frond. Hier zitten wij goed, ik zouw willen teeken voor de reste van den oorlog hier uit te doen”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten