maandag 26 september 2016

NAAR HET FRONT.

NAAR HET FRONT
 Calais     2/1/1918  " wij zijn hier van den morgen om 7 uren in Calais gekomen en wij  moeten nog ne keer veranderen bij 4 of 5 dagen maar naar waar dat weten wij nog niet waarschijnlijk naar het frond maar ik en niemand weet het.  Nu, beminde zuster ik heb niet eer kunnen schrijven want ik heb bijna altijd zeer in mijne keel.
BETER DAN BIJ DE PIOTTEN….
 Op 4 januari  1918 schrijft hij uit Calais:
“Wij zijn hier beter dan in Honfleur .Men moet  hier bijna niet doen  maar we zijn min of meer in het gevaar  want de Duits durven hier nog komen bommen smijten met hun vliegmachienen. Ik ben nu bij de piotten niet meer ik ben nu bij de mortiers, dat zijn kleine kanonnen die in de tranchées staan en  ik moet maandag weg naar ? om de kanonnen te leren. Het is beter of de piotten want men moet geen zak en geen geweer dragen.”
Kleine kanons met 6 man trekken…
St. Quentin 12/1/1918  " ik heb uwen brief ontvangen waarop ik de goede gezondheid van u allen vind. Het is beter dan ik. Ik lig hier in bed en kan bijna niet roeren van het zeer aan mijn voeten .zij zijn vervrozen en ik kan niet gaan. Als ik moet naar het vertrek gaan  zij moeten hier mij dragen. Gij ziet dat het maar redelijk is. Nu gij vraagt  ook bij welk volk ik nu ben, men noemt dat volk "mortier de tranchee". Het zijn kleine cannonschens ,maar wij zullen gekleed zijn lijk paardevolk ,maar wij moeten zelf onze cannonschens trekken met 6 man ,maar wij zullen waarschijnlijk te zomer bij de grote canons gestoken zijn. Nu Alix , gij mag op het geschrift niet letten."
 St. QUENTIN, 15/1/18   " ...als ge nog iets wilt zenden in het kort zend het maar zohaast mogelijk want wij zullen vertrekken naar het frond en ge moogt geloven dat het dan geen zoo wel zal gaan om iets te zenden want het volk waarbij ik ben, de mortiers, zeggen ze, veranderen vele op het frond. "
NIEUWE KLEREN….   St Quentin 24/1/18     " Ik heb een brief gehad van Marguerite en er stond er op dat ik zeker naar het frond niet ging moeten gaan. Ja ze kijken daarachter niet ,alleman moet  hier weg, dat is hier geen centre meer gelijk Honfleur. Daar  is dat wat anders . Als gij daar iets had, moeste gij niet vertrekken maar hier moeten wij dinsdag weg. Wij hebben vandaag al onze kleeren gehad. "
SCHONE SOLDATEN…
 St Quentin 25/1/18 “ … Wij zijn nu  gekleed met een schoone uitgesneden  broek en paar hoge qitten die tot aan onze knien komen.  Wij zijn nu schoone soldaten. Het is jammer dat wij moeten vertrekken naar het frond. Hier zitten wij goed, ik zouw willen teeken voor de reste van den oorlog hier uit te doen”
WE MOGEN NIET SCHRIJVEN WAAR WE ZIJN
En den 29e januari schrijft hij dat hij om 11u. van uit St. Quentin vertrekt en ‘s anderen daags dat hij ‘s morgens om 6u. In Calais aangekomen is. De volgende dag schrijft hij: “Het mag niet geweten zijn waar wij liggen, ik mag zelfs op de  brief niet zetten Calais, ik zou moeten zetten front.”.          
Tot 4 december 1918 verblijft hij daar en schrijft hij van uit het front.         


Geen opmerkingen:

Een reactie posten