woensdag 7 september 2016

SOLDIJ TREKKEN : 2 fr. per week...…


Lange tijd kon Achiel geen soldij of een tussenkomst van het ministerie trekken. Zo schreef hij herhaaldelijk om aan te dringen  en te zorgen dat hij soldij kon trekken.
Honfleur 31 Août 1917   “ … Gij zegt mij ook dat gijder niets meer en trekt voor mij. Het is al lang dat ik u gezegt hebt dat gij moeste schrijven naar den minister van oorlog voor te trekken. Gij moet maar doen schrijven in het kasteel want zij zijn daar goed geleerd. Want hier de soldaten trekken allen in haar huis 1,25 fr. daags. Wijder trekken hier 2 fr. te weke in de kazerne.”
Honfleur le 15-9-1917  “ Beminde zuster, nu gij zegt dat wij  niet kunnen trekken voor mij. Schrijf maar naar de minister en ge zult trekken  gelijk een ander. De ander trekken wel. Zij trekken hier bijna al. Had gij geschreven, gij ging trekken.”

Honfleur 1710/1917  “ Nu Alice, ik heb al dikwijls gevraagt als gij nu al trekt voor mij. Heb gij al geschreven naar den minister van oorlog. Gij hebt daarvan nog niet gesproken en ik heb toch dikwijls gevraagt.”

ACHTERSTAND SOLDIJ ONTVANGEN
Wat later,datum onbekend, schrijft hij:“ Gij klapt ook van dat geld, ik heb het al in ne keer gehad als ik uit conge gekomen ben en ik heb het u sebit laten weten en dan dezelfden dag heb ik noch een groote pot gepakt op uwe gezondheid want ik had in lange tijd geen zoo vele geld niet meer gezien en ik had ook in lang niet meer kunnen uitgaan, had ik geen goede kameraad gehad maar hij had mij 10 f gegeven en ik heb alzoo kunnen uitgaan en als ik het geld ontvangen had heb ik die 10 f sebit weder gegeven. Zoo dat is al een maand leden dat ik alles ontvangen heb.en het was bijna 2 maanden geleden dat ik geen geld ontvangen had. Zoo ge ziet ook wel dat ik het weet wat gij mij zend.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten