zaterdag 9 juli 2016

Achiel als Kristen

ZIJN PASEN HOUDEN...
Op 12 april 1916  schrijft hij aan zijn zus:   "....Gij vraagt ook als ik mijnen Paaschen gehouden heb. Ik heb hem gehouden dinsdag gepasseert .      

       Honfleur eglise 001.jpg
Honfleur 14 juillet 1917
Beminde zuster,
Ik heb met veel plijsier uwen brief ontvangen waarop ik gezien heb dat gijder noch altijd in volle gezondheid zijt. Gij zijt beter of ik. Wij zijn allen de pokken gezet en liggen allen bijna in bedde. U ziet de kerke waar wij naar de mis gaan. De complimenten aan allen. Uw broeder Achille.
           

Wij strijden voor God, voor u en het vaderland28/12/1917  Speciale Nieuwjaarsbrief.  Honfleur le 28/12/1917
“ Ik kom u een geluk en zalig nieuwjaar wensen. De goede gezondheid binst geheel het jaar van  18. En ook de vrede want het duurt nu al lang genoeg dezen oorlog. Maar als wij het gelijjk zullen mogen hebben van die duitsch een weinig te doen springen met onze kleine cannonsches dan zal het wel gaan ,maar wij ook zullen misschien moeten springen voor hen.  Maar nu tot daar ,wij strijden voor God ,voor u en voor het vaderland. Wij moeten strijden tot der dood en wij zullen.   
Nu ik weet niet meer, tot later Alice, wensch ook een zalig nieuwjaar aan Margritte en de twee kleine. Ik had het vergeten. Aanvaard mijne beste groeten van uw toegenegen broeder Achille.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten