dinsdag 15 november 2016

Eerste Brief uit Gent

Van 2 november tot 4 december zijn er geen brieven. Zijn die niet toegekomen ? Ook vanaf heden zijn de brieven minder talrijk, hij schrijft;

EERSTE BRIEF  UIT GENT. “ DAT IS WAT WILT , BELGIE IS LIBER.”
GENT  4/12/18    " ... het was 14 dagen dat wij geen brieven gehad hebben en wij moesten niet schrijven, de brieven vertrokken niet en zoo wat avans van te schrijven als alle brieven blijven hangen.  Vraagt of ik al het geld ontvangen heb. Het is al 14 dagen. Ik heb het u pertank geschreven. Nu alice, wij vertrekken bij eenige dagen naar duitschland. Dat zal iets zijn als wij daar zullen toekomen maar ik geloof niet dat den oorlog gedaan is want er zit noch iets onder dat ze niet kenbaar maken. Nu dat is wat dat wilt, belgie is liber.”
MARIA VANHAVERBEKE
Gent 14/12   " Alice ik heb u al geschreven dat Maria Vanhaverbeke dood is seder een maand of twee. Zij is ziek gevallen en is dood op 3 dagen. Zij zijn daar toch al jong gestorven niet waar, maar er is niets aan te doen.”
Gent 12/12/18      ALLES VEEL DUURDER DAN BACHTEN DE KUPE
" ik kom juist 3 brieven te ontvangen, een van 29 en den 30e van de 11e maand en van den 4e december. Gij zegt dat het een alf maand is dat gij van mij geen  nieuws gehad heeft een alf  maand kan niet zijn of de brieven zijn achter gebleven. Maar ik heb in 8 dagen niet geschreven daar ik in conge was bij nonkel August en ik had het u geschreven eer ik vertrok. Als ik eerder in de batterie gekomen ben heb ik het sanderendaags geschreven. Gij zegt dat gijder staat om zot te komen. Ge moet nu op mij niet meer denken, er zal niets meer gebeuren, den oorlog is nu gedaan en het is toch ook niet noodig dat men  alle dage schrijft nu tegenwoordig nietwaar want hier waar we nu zijn is alles vele dierder dan bachten de kupe.
Ieder keer dat ik schrijf is het nu 1 fr of 2 fr voor 5 blaten en 5 enveloppen is het ne 1 f 25. Zoo als men ne keer of 2 in een week schrijf is het voor het minste 5 naar 6 fr per week. Zoo zie ne keer, zoo het is niet om de zot te houden met papier, niet waar Alice.”Geen opmerkingen:

Een reactie posten