maandag 27 juni 2016

Zijn schrijtrant en stijl

ZIJN SCHRIJFTRANT EN STIJL.
Slechts twee brieven zijn  rechtstreeks  gericht aan zijn ouders om te laten weten waar hij verblijft in Bordeaux en In deze brieven eindigt hij zeer eerbiedig met “geef mij de zegen van verre, uw toegenegen zoon Achille ".
Bijna steeds begint hij zijn brief met deze zin  “ Beminde zuster, Ik neem de pen in mijn hand om u enkele reken te schrijven en de staat mijner gezondheid kenbaar te maken verhopende dat u de brief in dezelfde staat zal vinden.”    met  als slot: “Aanvaard mijne beste groeten van uw toegenegen broer Achille” en"  En doe de complimenten aan heel de famille" .                                                                  
Deze brieven  zijn geschreven in het dialect en zoals hij spreekt, in de stijl van die tijd. Soms zijn ze mooi geschreven op briefpapier en soms vlug gekrabbeld op willekeurige blaadjes bij gebrek aan papier, een comfortabele schrijfplaats of tijdens zijn oponthoud aan het front.
In sommige brieven is hij arrogant of aanstellerig en geeft hij blijk van naïviteit. Hij getuigt ook van een patriotisme die er onder de soldaten heerste.
Hij schrijft zonder leestekens ( punten en komma’s) , kent de regel van d-t niet  noch het verschil tussen de "g" en "ch". Om een betere leesbaarheid heb ik de leestekens ingevoegd  Er is een invloed van het Frans als  taalgebruik zodat  hij  sommige woorden in het Frans gebruikt zoals Avril , famille, hospital, of als hij  zijn brief ondertekent met Achille.Uit de brieven  kunnen wij uitmaken wat zijn zuster geschreven heeft omdat de brieven veelal een antwoord zijn . Hij schrijft :"  gij hebt gezegt dat... "  of " gij vraagt….".
Uit  haar brieven blijkt , als 25 jarig meisje, een zeer moederlijke bezorgdheid of is het  een bezorgdheid van zijn moeder dat ze overmaakt ? Eveneens  regelt zij de geldzaken en beschikt  steeds over budget.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten