zondag 2 oktober 2016

SOLDATEN LIBIDO

DIKKE JEANNE EN ZITHA MARCOU
Op 9/7/1917 schrijft hij:   " doe de complimenten aan heel de famille aan de zuster van het hospital ook aan dikke Jeanne en als gij Zitha Marcou ziet doet ne keer de complimenten en vraag ne keer haar adres”.
JULES DEWULF EN ZIJN DOCHTERS…
Frond 2 0/3/18  " .........Gij vraagt of Emelie en Adeline van Jules Dewulf nog wel konden klappen.  ja zij weten wel wat zeggen, zij kunnen goed antwoorden als gij iets vraagt.  Gij zegt ook dat Jules mij zouw buiten kijken als ik naar Emelie zouw gaan , ja maar ik ben er niet schuw van zijn oogen en Valeer 'k weet niet als hij al een lief heeft. 'K Weet van niet."
 20 JONGE MEISJES AANGEKOMEN IN VERTHEUIL.....
Frond 29/4/1918  
"  ik heb gezien in uwen brief  dat er 20 jonge dochters ingekomen zijn van Paris en dat er snelle bij .zijn. wilt gij iets doen voor mij, ja gij zou moeten vragen als er geen zijn die zouw willen in correspondance geraken met Belgsche soldaten voor mij en mijne cameraden maar eerst voor mij. Dat zouw mij veel plysier doen, dat geef noch zoo corage en ik moet de die van   Frond 2/5/18  "   ...het is hier altijd gelijk ik u nog gezegt  heb , veel gevaar  van naar duitschland te gaan. Nu ik ben gisteren uit den tranchee gekomen voor 8 dagen. Dat is nog niet slecht. ik zal weederom ne keer mij kunnen amuseeren voor eenige dagen maar nu mijn geld gaat nu zeer weg, ik moet nu alles zelf kopen en alzoo gaat het geld vele seder. Nu ik hoop wel van al licht iets te ontvangen van u.
T E JONG OM NAAR VROUWVOLK TE SCHRIJVEN.    
Frond  16/5/18       " ik heb goed uwen brief ontvangen waarin  gij zegt dat de meisje van Paris niet  mogen  schrijven omdat zij bij de nonnen zijn, ook zegt gij dat ik nog te jong ben om naar vrouwvolk te schrijven aan 20 jaar. Men zal niet mogen schrijven aan 50 jaar ook niet. Nu ik zal wel eene vinden als ik in conge ben. Ik ben er zeker van. Nu , gij zegt op den anderen brief dat het ginder maar slecht weder is en hier, 'is al van den 10en dat men niet kan buiten blijven van de warmte. Het is hier bijzonder schoon weder. Ik zie ook dat gij Zitha nog niet gezien hebt, dat is trieste. Maar ik geloof dat gij beschaamdt zijt. Gij moet u voor niemand generen dat is geen schande en nog het is oorloge, gij mag het allemaal niet laten van te vragen aan die meisjes van Paris.  Ik verlang weederom om in conge te
komen om ne keer die meisje te zien. "

Front  25/7/18   "  ik  schrijf ten zelfde tijde ne keer een kaart naar  Zitha, 'k weet zonder of zij zal antwoorden of zij er niet van zal zeggen tegen u. Het ware raar of zij er van niet zouw begaren.


AMERIKANEN IN VERTHEUIL EN HET VROUWVOLK…..
Frond  27/7/ 18   ".... ik heb gezien op uwen ander brief dat de amerikaansche troepen in Vertheuil gaan komen om een vliegplein te maken.  Ja dat zal ook verslechten voor mij als ik in conge kom. Die amerikaansche zullen weg lopen met dat vrouwvolk in Vertheuil maar gij Zitha niet laten pakken zulle. Gij moet het haar ne keer zeggen al lachen alzoo wat dat ze zal zeggen. Ge doet mijne complementen en zeg dat ne keer alzoo. Ziehier mij nieuw adresse: Z 262 batterie MVD Armee  Belge."

EEN OUD EN NIEUW LIEF
Gent den 17 december 1918      


.” k heb vandaag 2 brieven ontvangen waarop gij mij laat wetenn dat mij oud lief van St.Estephe met een amerikaan vrijt. Ja, zij moet hasr plan trekken. Ik vaag er mijn klooten aan. 'K heb hier al lang een in Gent. Van den eersten dag dat wij hier waren had ik al een lief. “

Geen opmerkingen:

Een reactie posten